BIZ BARADA

hiliň iň gowusyna ymtylmak

Şanhaý GUOSHI Machinery Co., Ltd., maşyn bölekleri, gaýtadan işleýän bölekler, CNC işleýiş bölekleri, ýöriteleşdirilen işleýiş bölekleri boýunça ökde OEM öndürijisidir, müşderiniň çyzgylaryna, nusgalaryna ýa-da beýleki ýörite işleýiş talaplaryna laýyklykda işleýiş hyzmatyny berip bileris bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümler.

Esasy önümler şulary öz içine alýar: berkitme, degirmen, uçar üwemek, burawlamak, CNC bölekleri, cnc işleýiş bölekleri, öwrüm bölekleri (öwrüm bölekleri), ýylylygy bejermek bölekleri, guýma, guýma, möhürlemek, gurnama bölekleri , takyk bölekler we ş.m. Ispaniýaly müşderilere agramy 1-den 1000 kg-a çenli eksport etdik, az ýa-da köp mukdarda sargytlar kabul ederliklidir we eltilmezden ozal ähli bölekler barlanýar.

hemme zady mümkin et

Şanhaý GUOSHI Machinery Co., Ltd.

Maşyn bölekleri, gaýtadan işleýän bölekler, CNC işleýiş bölekleri, ýöriteleşdirilen işleýiş bölekleri ýaly hünärmen OEM öndürijisidir.

Serediň Wideo

Aýratynlyk bilen

Our Partner
Our Partner
Our Partner
Our Partner
Our Partner
Our Partner
Our Partner
Our Partner
Our Partner